November 4, 2017

Dumbbell Swing

Dumbbell Swing exercise
November 4, 2017

Side lunges with Dumbbells

Side lunges with Dumbbells
November 4, 2017

Hip Raises (dumbbell)

Hip Raises (dumbbell) exercise
November 4, 2017

Goblet Squats (dumbbells)

Goblet Squats (dumbbells) exercise