November 4, 2017

V-sit Jabs (dumbbells)

V-sit Jabs (dumbbells) exercise
November 4, 2017

Single Arm Rows (dumbbell)

Single Arm Rows (dumbbell) exercise
November 4, 2017

Wrist Curls (dumbbell)

Wrist Curls (dumbbell) exercise
November 4, 2017

Dumbbell Chest Press

Dumbbell Chest Press exercise