November 4, 2017

Chest Flys (dumbbells)

Chest Flys (dumbbells) exercise
November 4, 2017

Thrusters (dumbbell)

Thrusters (dumbbell) exercise
November 4, 2017

Dumbbell Swing

Dumbbell Swing exercise
November 4, 2017

Side lunges with Dumbbells

Side lunges with Dumbbells